FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU PAKALPOJUMI

ITEKSPERTS piedāvā:

 • sagatavot atbilstības novērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 15. maija noteikumu Nr.216 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” prasībām
 • konsultēšanu un pārstāvēšanu Datu valsts inspekcijā
 • izvērtēt veiktās datu apstrādes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • veikt personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā
 • veikt iekšējo datu apstrādes aizsardzības noteikumu izstrādi
 • veikt datu subjektu pieprasījumu apstrādi
 • sniegt rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem, lai datu apstrādes tiesiskums būtu nodrošināts
 • veikt darbinieku apmācības par personas datu aizsardzības jautājumiem

Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka uzņēmums var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja viņš norīko personas datu aizsardzības speciālistu.

Par personas datu aizsardzības speciālistu norīko fizisko personu, kurai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kura ir apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Datu apstrādes, kas atbilst Datu valsts inspekcijas reģistrācijas prasībai:

 • tiek paredzēts personas datus nodot valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts
 • tiek paredzēts personas datus apstrādāt, sniedzot finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumus, veicot izlozes vai loterijas, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumus, personāla atlasi vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, sniedzot parāda atgūšanas pakalpojumus un kredītinformācijas apstrādes pakalpojumus kā komercdarbības veidu
 • tiek veikta sensitīvo personas datu apstrāde, izņemot gadījumus, kad minēto datu apstrādi veic grāmatvedības, personāla uzskaites (darba tiesisko attiecību) mērķiem vai to veic reliģiskās organizācijas
 • apstrādā personas datus attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību un sodiem administratīvo pārkāpumu lietās
 • tiek veikta videonovērošana, saglabājot personas datus
 • tiek veikta ģenētisko datu apstrādePROBABLY THE BEST SPLUTION TO BE GDPR COMPLAINT