IT ENGINEERING SERVICES

Vājstrāvu sistēmas – tas ir internets, telefonija, radio pārraide un citas telekomunikācijas, kas apvienotas vienā informācijas strāvā ar kabeļu un vadu sistēmas palīdzību, kuru spriegums nav lielāks par 25V.

Vājstrāvu sistēmu ierīkošana prasa mūsdienīgu pieeju. Lai izvairītos no projekta un montāžas darbu sadārdzināšanās, kā arī telpu ārējā izskata bojāšanas, vājstrāvu sistēmu ieviešana jāplāno sākotnējā būvniecības etapā.

Ēku automatizācija aptver visas inženiersistēmas, tādēļ tās ieviešanā ir daudz nianšu. ITEKSPERTS speciālisti ir gatavi piedāvāt plašu ēku automatizācijas risinājumu klāstu.

Mēs piedāvājam šādas vājstrāvu sistēmas:

  • Datortīkli
  • Piekļuves kontrole
  • Videonovērošana
  • Serveru montāža un konfigurēšana
  • IP Telefonija
  • Servisa nodrošinājums
  • Telekomunikācijas
  • Apsardzes signalizācija

ITEKSPERTS speciālisti kvalitatīvi uzprojektēs, uzinstalēs dažādu tipu vājstrāvu sistēmas un piedāvās to tālāku apkalpošanu.